Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Barter

Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Barter konulu makale.

Çukurova Üniv. Kozan Meslek Yüksek Okulu’ndan Yrd. Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğr. Gör. Mesut BİLGİNERVergi ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Barter” konulu makale yayınladı.

Çok hızlı gelişme içerisinde bulunan ve globalleşen dünya ticaretinde işletmeler yeni finansal araçları kullanım arayışında oldukları ve bu araçlardan biri olan barterın işleyişi, hukuki düzenlemeleri ve muhasebeleştirilmesini konu aldıkları çalışmanın girişinde şunları kaleme aldılar:

“Hızla küreselleşen dünyamızın ulusal ve uluslararası ticaret hacminde meydana gelen genişlemeyi, mevcut pazarlama ve finansman teknikleriyle sürdürebilme çabası, zaman zaman işletmeleri zor duruma düşürebilmektedir. Çünkü, gelinen bu noktada işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri yada mevcut rekabet gücünü koruyabilmeleri, ulusal ve uluslar arası pazarlardaki etkinliklerine bağlıdır. Diğer taraftan hem ülkelerarası anlaşmalar ve/veya anlaşmazlıklar, hem de ülke içerisinde ortaya çıkan ekonomik krizler, işletmeleri yeni arayışlara yöneltmektedir. Bütün bu sebeplerden dolayı barter, factoring, forfaiting, franchasing gibi alternatif çözümler de giderek ön plana çıkmaktadır.

Bu çalışmada barterın tanımı, sistemin işleyişi, hukuki temelleri, vergi uygulamaları ve muhasebeleştirilmesi konuları ele alınmaktadır.”