Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Barter Sonuç Değerlendirmesi

Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Barter Sonuç Değerlendirmesi.

Çukurova Üniv. Kozan Meslek Yüksek Okulu’ndan Yrd. Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğr. Gör. Mesut BİLGİNER “Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Barter” konulu makalenin sonuç değerlendirmesinde şunları ifade ettiler:

“Çalışmanın başlangıç bölümünden de anlaşıldığı üzere barter, takas işleminden ayrıntıları itibariyle bazı farklılıklar göstermektedir. Takasta ikili değişim söz konusu olduğu halde barterde çoklu değişim gerçekleştirilmektedir.

Gerek ticari hayatımızı düzenleyen Türk Ticaret Kanunu’nda gerekse Borçlar Kanunu’nda barter firmalarından bahsedilmemektedir. Bu sebeple ilgili kanunlarda gerekli değişikliklerin yapılarak barter işletmelerinin hukuki zemini oluşturulmalıdır.

Bu bağlamda barter işletmelerinin anonim şirket statüsünde kurulabileceğine ilişkin bir
düzenleme yapılabileceği düşünülmektedir.

Barter sisteminin yaygınlaşması ve sisteme üye olan işletmelerin çoğalması, sistemin sağlıklı işleyebilmesi açısından çok önemlidir. Aksi halde yılda birkaç kez alım-satım yapabilen bir işletmenin ödediği aidatı dahi amorti edebilmesi çok zor görünmektedir. Buna bağlı olarak sistemdeki üye sayısının yetersizliği sebebi ile barter şirketleri, alacaklı üyeleri sistem dışından alım yapmaya zorlamaktadır. Bu zorunluluk da barter sisteminin ülkemizdeki büyüme potansiyelinin en önemli engellerinden biridir.

Halbuki, özellikle işletme sermayesi sıkıntısı çeken KOBİ’ ler için, barter gibi alternatif
finansman ve pazarlama tekniklerinin çok önemli fırsatlar doğuracağı düşünülmektedir.
Diğer taraftan Dünya Barter Birliği(IRTA)’ne üye olan barter işletmeleriyle çalışabilme imkanı, barter organizasyonlarına üye olan işletmelerin ihracat yapabilmesi açısından yeni açılımlar sağlayabilecektir.

Bu çalışmada olduğu gibi atıfta bulunulan daha önceki çalışmalarda da barter işlemlerinde Tekdüzen Hesap Planı (TDHP)’nın nasıl uygulanacağı konusunda duraksamalar yaşanmakta ve muhasebe standartlarının oluşturulması gereği önerilmektedir.”