Takas

Takas tarihi.

Arapça kökenli bir kelime olan takas” mal alıp karşılığında başka bir mal vererek ödeşme, değiş- tokuş anlamına gelmektedir.

Ticari terim olarak kliring kelimesinin karşılığı olan takas Türkiye’de son dönemlerde ingilizce kelime olan “barter” kelimesinin arkasında kaldı.

Barter kelimesi artık günümüzde iyiden iyiye dilimize girerek takas kelimesinin yerini almış görünmektedir.

Bilindiği gibi ticaret; mal ve hizmetlerin üretim sürecinden tüketimine kadar geçen zamanda, ekonomik değer taşıyan başka nesneler ile değiştirilmesi, alışı ve satışı anlamında kullanılmaktadır. Lidyalıların parayı icat edene kadar ticaret karşılıklı mal ve hizmetin verilmesi ile gerçekleşiyordu. Bir anlamda Lidyalılar öncesine dönme anlamına gelen barter sistemi ticarette kurtarıcı formül olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir diğer ifade ile ticaret; kar amacı ile mal ve hizmetlerin, para ile ifade edilebilen bütün değerlerin alım ve satım işlerinin tamamı olarak tanımlanabilir.

Barter nedir diye bakıldığında karşımıza; “takas” kelimesinin İngilizce karşılığı olarak dilimize girdiği ve artık iyiden iyiye yerleştiği gözlenmektedir. Barter nedir sorusunun en kısa açıklaması “takas”dır.