Barter

Barter nedir açıklaması.

Bilindiği gibi ticaret; mal ve hizmetlerin üretim sürecinden tüketimine kadar geçen zamanda, ekonomik değer taşıyan başka nesneler ile değiştirilmesi, alışı ve satışı anlamında kullanılmaktadır.

Bir diğer ifade ile ticaret; kar amacı ile mal ve hizmetlerin, para ile ifade edilebilen bütün değerlerin alım ve satım işlerinin tamamı olarak tanımlanabilir.

Türk Ticaret Kanununda; “aksine bir hüküm yoksa, teamüller dikkate alınır.”

Yapılan ticarette üç taraf bulunur. Bunlar kısaca üreticiler, tüketiciler ve aracılardır. Ticaret, ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaşmasını sağlar ve kâr yapmak amacıyla yapılır.

Günümüz ticaretinde her zaman üretici ile tüketici karşı karşıya gelmez. Çoğunlukla üreticiler ve tüketiciler arasında aracılar görev alır. Muhasebe derslerinde genel itibari ile ticaret şöyle tanımlanır:

“Aracılar, bu faaliyeti kar amacı ile yaparlar. Kâr olmayınca ticaret de olmayacaktır. Ticaretin fonksiyonu, fazla üretilen ürünleri ihtiyacı olanlara ulaştırmaktır. Tüketicilerin, ürünleri çoğu zaman doğrudan doğruya üreticilerden satın almaları oldukça zordur. Ürünlerin, tüketicilere ulaştırılmasında dağıtım sisteminden yararlanılır.”

Ticaretin insanlık tarihindeki ilk şekli ise takastır. Lidyalıların parayı icat edene kadar ticaret karşılıklı mal ve hizmetin verilmesi ile gerçekleşiyordu. Bir anlamda Lidyalılar öncesine dönme anlamına gelen barter sistemi ticarette kurtarıcı formül olarak karşımıza çıkmaktadır.

Barter; “takas” kelimesinin İngilizce karşılığı olarak dilimize girmiştir. Barter en kısa anlamı ile “takas”dır.

Tüm bununla birlikte barter ticaret sistemi bilinen birebir karşılıklı takas işlemlerinden çok daha farklı gelişmiş bir sistem olarak ülkemizde uygulanmaktadır.

Bir diğer ifade ile barter, takas, değiş tokuş ya da trampa, para kullanmaksızın ürünlerin değişimiyle yapılan ticarettir. Bu sistemde alacak-verecek ilişkisi firmaların kendileri arasında değil, barter havuzu çerçevesinde olmaktadır.

Barter bir diğer ifade ile; ihtiyaç duyulan mal veya hizmetin, satılan mal veya hizmet karşılığında satın alınmasıdır. Yani barter; satın alınan mal ve hizmetin bedelinin üretilen mal ve hizmet ile ödendiği bir finans ve ticaret sistemidir.

Ticaretin yapılış şekillerinden birisi olan barter sistemi‘nin Türkiye yaygınlaşması ile birlikte çok sayıda firma bu sektöre girdi. Sektörde barter firması olarak faaliyet gösteren bu şirketler teknolojik gelişmeleri takip ederek barter sistemine üye firma kaydı yapmaktadırlar.