Barter Sisteminin Dezavantajları

Barter Sistemi

Barter sisteminin, uygulanması halinde bartere üye olan işletmelere sağladığı bazı avantajlar ve ortaya çıkan dezavantajlar mevcuttur. Çukurova Üniv. Kozan Meslek Yüksek Okulu’ndan Yrd. Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğr. Gör. Mesut BİLGİNER “Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Barter” konulu makalede “Barter Sisteminin Dezvantajları” başlığında konuya şöyle yer verdiler;

“Sisteme arz edilen mal veya hizmete karşılık talep edilen mal veya hizmetin sistemde yoksa sistem dışından barter organizatörü vasıtasıyla sağlanması durumunda fiyat ve kalite yönünden sağlıklı değerlendirme yapılabilmesi mümkün olmayabilmektedir.

Diğer taraftan spekülatif fiyatların ortaya çıktığı dönem ve sektörlerde, mal teminindeki gecikme nedeniyle alış fiyatlarında meydana gelen artışlar, işletmeyi zarara uğratabilmektedir (Sürmen ve Kaya, 2001: 133).”