Barter İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Muhasebe barter işleyişi.

Barter işlemlerinde muhasebe kayıtlarının satıcı, alıcı ve barter şirketi açısından ele alınması gerekmektiğine vurgu yapan Çukurova Üniv. Kozan Meslek Yüksek Okulu’ndan Yrd. Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğr. Gör. Mesut BİLGİNER “Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Barter” konulu makalede;  Barter İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi konusunda şu ifadelere yer verdiler:

“Sistemin işleyişi dikkate alındığında ise barter işlemleri, üyelik aidatının ödenmesi, alım-satım yapılması ve barter komisyonlarının tahakkuku veya ödenmesi şeklinde sıralamayla
muhasebeleştirilebilmektedir.”

Satıcı Üyenin Kayıtları başlığında ise bu makalede şöyle devam edilmektedir:

“Satıcının öncelikle barter şirketine aidat ödeyerek üye olması gerekmektedir. Üyelik aidatları ülkemizdeki barter şirketlerinde yaklaşık 500 Dolar ile 1.250 Dolar arasında değişmektedir.

Barter şirketine ödenen üyelik aidatı, herhangi bir sosyal ve mesleki kuruluşa ödenen aidattan daha farklı değerlendirilmelidir. Çünkü barter şirketine üye olmanın temel amacı mal satabilmektir. Bu sebeple söz konusu aidatın sergi ve fuarlara katılım giderlerine benzediği düşünülmektedir. O halde üyelik aidatının Tekdüzen Hesap Planı (TDHP) 7/A seçeneğine göre 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabına (Doğan, 2001:47)  değil 760 PAZ SAT.DAĞ.GİDERLERİ HESABI’nın Reklam ve Satışları Teşvik Giderleri alt hesabına; 7/B seçeneğine göre ise, 794 ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI’ nın Reklam ve Satışları Teşvik Giderleri alt hesabına (Akdoğan ve Sevilengül, 1996:820) borç kaydedilmesi gerekmektedir.”