Ak Barter

Ak Barter Logosu.

Kurulduğu günden bu yana profesyonel ve kendi alanlarında profesyonelleşmiş kadrosuyla, kurum liderinin öncülüğünde ülke ekonomisine yeni bir anlayış kazandırdıklarını ifade eden Ak Barter, aynı çatı altında bütünleşen aile yapısının yanısıra kurumsal bir zemine oturtulmuş çalışmalarıyla teknolojik destekli alt yapı ve yenilikçi, çağdaş yönetim tarzıyla bugünkü güçlü yapıya ulaştıklarını açıklayarak firmaları hakkında şu açıklamayı yaptılar:

“Çözüm getirdiğimiz partnerlerimize hızlı, süratlı ve kaliteden ödün vermeden hizmet vermeyi ak Barter olarak ilke edinmiş bulunmaktayız.

Çalışmalarımızın dün, bugün ve yarın da aynı standartlarda olacağını şimdiden taahhüt edebiliriz.

“Ticaretin yeni adresi” sloganı ile çıktığımız bu yolda emin adımlarla ilerleyerek, farklı bir ticaret ve finansal model sunmaktayız.

Misyonumuz
 • Müşterilerimizin İş Akışına Uygun Finansal ve Yapısal Çözümler Yaratmak
 • Doğru İş Akış Süreçlerinin Uygulanması
 • Hizmet ve Kalite Memnuniyeti
 • Uzun Süreli Partnerlik Tabanını Oluşturmak
 • Reel ve Objektif Olabilmek
 • Çözüm Odaklı Yaklaşım
Vizyonumuz

Ülke ekonomisine ve ticarette gelişmesine ivme kazandırmaktır. Parasız ticaretin yapılmasına güvenilir iş ortağı olmak ve çözümler sunmaktır.

İş Birliği ile Hedeflediklerimiz
 • Satış cirolarını arttırmak
 • Yeni müşteri portföyü kazandırmak
 • Yeni müşteri kazandırırken karlı şekilde satış yaptırarak bunu gerçekleştirmek
 • Pazar rekabetinden etkilenmeden ve müşteriyi kazanmak adına yapılan karsız satış yöntemlerine gereksinim kalmadan pazar payını arttırmak
 • Satış ve pazarlama yaparken AK barter’ın satış ve pazarlama kadrosundan destek almak
 • Üye Firma müşteri portföyünün dışında yeni müşterilere ulaşabilmek ve bu noktada çakışmalar oluşmaması için gerekli birim ve kişilerin iyi entegre olarak çalışmaları ve müşteri profilini belirlerken müşterek hareket etmeleri gerekmektedir.
 • AK Barter temsilcileri AK Barter sistemine üye bulunan ve hedef firma olarak görüştüğü firmaların taleplerini belirleyerek Üye Firma Satış yöneticileri ile paylaşır.
 • Randevu veya ön görüşmenin oluşturulması Üye Firma ve AK Barter’ın ortak yönlendirmesiyle gerçekleşir. Merkezi yönlendirme ile barterla satış yapılacak müşteri Üye Firma ilgili birimlerine bildirilmeli ve nakit müşteri kategorisinden ayrılmalıdır.
 • Üye Firma ve müşteri arasında anlaşma gerçekleştiği takdirde Ak Barter’ın ilgili birimlerine bildirilmeli ve gerekli koordinasyonun ve takibin sağlanması talep edilmelidir.
 • Barter arz ve talep dengesini sağlamak durumunda olan bir sistem olduğundan satış yönünü kurgularken, bir yandan da satın alma konularının organizasyonu da oldukça önem taşır.
 • Satın alma biriminin yapacağı alımlar ile ilgili verimli ve isabetli bir çalışma yapılabilmesi için sözleşme tarihleri bitmeden, ihaleler başlamadan, haberdar edilmesi ve AK Barter’ın en iyi şekilde alternatifleri oluşturmaya çalışması gerekmektedir.
 • Barter ticaretinin algılanması, uygulanması ve sistem olarak oturtulması organizasyonu süreç aldığından zamanın iyi kullanılması gerekmektedir.
 • Yaklaşık da olsa alım yapılacak kalemler ile ilgili bilgiler önceden verildiği takdirde AK Barter kadroları ile bu konuda en verimli çalışmayı göstermeye çalışacak ve alımlarda isabet kaydetmeye başlayacaktır.
 • Satın alma yapılan kalemlerin spektleri, miktarları, ve hedef fiyatları bildirildiği takdirde AK Barter bu alternatifi barter ortak pazarı içinde arayarak hemen teklife dönüştürmeye çalışacaktır.
 • Üye Firma genel giderlerinin barter kapsamına alınması, satın almada barter uygulamalarının geliştirilmesi
 • Bir yandan satın almaları barter kapsamında gerçekleştirirken buna karşı AK Barter Ortak pazarına Üye Firma’ nın var ise stoklarının satılması.
 • Satılan stokların AK Barter Ltd. Şti.’nin Üye Firma’ya danışarak belirleyeceği uygun firmalara barter usulü ile satılması
 • Stokların kimi zaman uluslar arası barter yöntemiyle ihracatının yapılması
 • Reklam kampanyalarında barter mecralarının kullanılması v.b.”